Koolitus

OÜ Ilusalong Afrodita täiskasvanute täiendkoolituse alused

 

1. Täiskasvanute täiendkoolituse alused

1.1. Täiskasvanute täiendkoolituse  korraldamisel lähtub OÜ Ilusalong Afrodita Täiskasvanute koolituste seadusest, täiendkoolituste standardist, täiskasvanute täienduskoolituste kvaliteedi tagamistest  juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras), ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduste üldalustest.


1.2. OÜ Ilusalong Afrodita  korraldab täiskasvanutele täiendkoolituse kursused mitmel temaatikal. Õppekeel on vene keel.


1.3. Käesolevad õppekorraldused on ühised kõikidele peatükis 8 mainitud kursustele.


1.4. Käeolevad alused ning koolitaja poolt läbiviidud koolituste kokkuvõtted õppekavast on avalikustatud OÜ Ilusalong Afrodita kodulehel.

1.5. Sihtgrupp: koolitus kursustel on suunatud kõigile algajatele, kes soovivad töötada iluteeninduses. Õppe alustamise tingimused:  erinõuded puuduvad.

1.6. Õppekava rühm kõikidele kursustele: juuksuri töö ja iluteenindus.

2.  Kursustele registreerimine.
2.1. Kursused toimuvad igaühega individuaalselt, mis tähendab et õpetaja koolitab vahetult ainult antud õppijat. Samuti on võimalik väikese grupi loomine, mis koosneb kahest õppijast, tingimusel, et nad mõlemad hakkavad kursuste programmi läbima üheaegselt.

2.2.  Kursustele registreerimine toimub telefoni teel (helistades numbrile 372 55597 597) või emaili teel ( info@afrodita.ee). 

2.2.1. Registreerimiseks on vajalik teatada järgmised andmed:

eesnimi
perekonnanimi
telefoninumber
e-maili aadress
isikukood. 
     

2.2.2. Isikukood on vajalik tunnistuse vormistamiseks koolituse lõppemisel. Isikuandmed töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse par. 6 alusel. 

3. Kursuste eest tasumise reeglid. 

3.1.  Kursuste eest tasumine toimub sularahas täisulatuses esimesel õppepäeval või kolm päeva enne kursuse algust ülekandmisega koolitaja pangaarvele. Sularahas maksmisel antakse kviitung.

3.2.  Kui õppija ei tulnud põhjuseta koolitusele temale määratud ajal või kui ta puudub õppetunnist põhjuseta, millest ta ei ole teavitanud koolitajat enne õppeprotsessi alustamist  või kaks päeva enne järjekordset tundi üks või enam korda, siis koolitaja ei tagasta temale koolituse eest makstud raha.

3.3. Kui aga õppija alusta koolitus ja otsustas õppeprotsessi katkestada ning teavitas sellest koolitajat vähemalt kaks päeva ette, tagastab koolitaja temale jääksumma, mis jääb peale läbiviidud õppetundide eest tasu väljaarvamisest kogu koolituse eest makstud summast. 

3.4.  Ülalmainitud juhtudel raha tagastamine võib toimuda nii internetpanga kaudu kui ka sularahas kviitungi alusel.

4. Õppekeskkond. Õppeprotsessi läbiviimise koht, organiseerimine ja planeerimine.

4.1. Koolitused toimuvad ilusalongis Afrodita, aadressil Võrgu 3, Tallinn. Ilusalong omab Terviseameti luba tegutsemiseks, ehk vastab tervisekaitse nõuetele. 

4.2. Salongi sisse saab vabalt tänava poolt ukse kaudu. Salongi juures on olemas tasuta autoparkla.

4.3. Salongi ruumid on tööruumid, mis vastavad tervishoiunormidele ja kus on olemas kõik õppeprotsessi organiseerimiseks vajalik sisustus (lauad, toolid, laualambid, tasuta internetiühendus), töövahendid ja materjalid. Kõik nimetatud esemed annab koolitaja õppijatele kasutada õppeprotsessi käigus tasuta. Ilusalong on avatud nädala jooksul vastavalt klientide poolt tehtud broneeringutele.

4.4. Koolituste programmid on koostatud akadeemilistes tundides (45 min). Kuna õppeprotsessis teoorija ja praktika on integreeritud, koosnevad programmid teoreetelisest ning praktilisest osadest, kusjuures praktiline osa on pikkem kui teoreetiline osa.

4.5.  Koolituse läbiviimise graafik on paindlik ja vaba.  Pooled kinnitavad koolituse graafikut  koos esimesel tunnil eesmärgiga, et õppeprotsessi oleks võimalik organiseerida mõlemale sobival ajal. Kokkulepel võivad pooled õppetunde aega muuta.

4.6. Õppematerjalid: kõik teoreetilised matejalid saab õpilane konspekteerida teooria tunnis. Mõned materjalid on valmistatud õppijatele paberkandjal. Koolitaja annab õppijale ka lingid internetis, mis sisaldavad vajalikku informatsiooni. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalik õppeprotsessi käigus kasutada tasuta internetiühendust. Kõikide praktilises osas kasutatavate  materjalide ja töövahendite eest õppija täiendavalt ei maksa.

4.7. Praktiliste harjutuste läbiviimiseks peab õpilane ise leidma endale modelli ja ennetähtaeglelt kooskõlastama temaga (modelliga) ja koolitajaga praktiliste tundide aega. Modelli jaoks kõik teostatavad protseduurid on tasuta.

5. Täiendkoolituse kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 

5.1. OÜ-s Ilusalong Afrodita  on koolitaja - Marina Verhovskaja.

5.2. Koolitaja omab vastava kvalifikatsiooni  täiskasvanute koolituste tegemistega, sest omab meditsiinilist rakenduskõrgharidust (õde, lõpetamisaasta 2007); omab töökogemusi meditsiinis ja tema tööstaaz iluteeninduses on 13 aastat. Koolitaja  pidevalt tõstab oma kvalifikatsiooni ja areneb oma teadmisi iluteenindus sfääris, läbis erinevaid koolitusi ja kursuseid:

1999a. – kosmeetiku ja dekoratiivkosmeetika kursused, OÜ Fortunel (17 aastat kogemust jumestuses ja kosmeetiku protseduurides)
2001 a. – maniküüri kursused, OÜ Renessanss (15 aastat kogemust maniküüris, erinevad tehnikad)
2003a. – geelküünte ja küünedisaini kursused, OÜ Euronails (13 aastat kogemust geelküüntepaigaldamisel, hooldusel ning küünedisainiga)
2006a.- küünemaalingute kursused, prantuse stiil, OÜ Euronails (10 aastat kogemust küünedisainiga, ka prantsuse disainiga)
2007a.- Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, õde
2007a.- pediküüri koolitus, Dinski erakool (9  aastat kogemust pediküüris, erinevad tehnikad)
2009a.- küünemaalingute ja prantsuse disaini koolitus, täiendõpetus, European nail art academy

5.3. Täiendkoolituse kvaliteedi tasemel teostamiseks ja tõstmiseks jätkab koolitaja  edaspidise teadmiste ja kogemuste arenemisega, olles pidevalt kursis kõikide uute tehnoloogiatega iluteeninduses. Seega saab ta tagada koolitajatele kvaliteetse väljaõppe omandamist ja hindamist  koolituse ajal.

6. Koolituse lõpetamise tingimused, õpiväljundite omandamise hindamine ja metoodika. Õppijatele väljastatavad dokumendid

6.1. Õpingute lõpetamisel hindab koolitaja õpiväljundite omandamist õppija poolt. Selleks rakendab ta järgmised hindamismeetodid ja kriteeriumid:

- teostab küsitlus teoreetilisest osast: võib küsida õppijalt ükskõik missuguse küsimuse kursuse käigus läbinud teooriast;

- oma valikul annab õppijale teostada iseseisvalt ühe praktilise põhiprotseduuri ning kommenteerida selle käigus kõik oma toiminguid, millega peab ta demonstreerima ja teostama, et omandas kõik õpiväljundid, ehk õppimise tulemuse saavutamiseks vajalikud  teadmised ja praktilised oskused;

- koolitaja hindab õppija poolt omandatud õpiväljendid ja oskused, lähtudes iluteeninduses olemasolevatest ilu, hügieeni, esteetika ning protseduuri teostamise viise ja nõuete kriteeriumeid, põhinedes samal ajal ka oma kvalifikatsioonist ja kogemustest selles valdkonnas.

6.2. Koolituse lõpus õppijatele väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole iseseisvalt tööd sooritanud, kuid on osalenud õppetöös, väljastab koolitaja temale tõendi osalenud kontaktõppetundidest ja neist läbinud teemade kohta. Kui õpilane puudus mõnest koolituse tunnist ilma põhjuseta, mistõttu ei saanud omandada õpiväljundeid ja oskusi, ei väljasta koolitaja temale mingeit dokumente


7. Tagasiside

7.1. Iga kursuse lõpetamisel annavad õppijad tagasisidet, kus annavad hinnangu kursuse sisust, koolitaja tasemele, õppemetoodikale ja praktika organiseerimisele. Õppijad märgivad mis neile õppemetoodikast meeldis või ei meeldinud õppingu käigus, mida võiks paremini teha, teevad ettepanekuid koolitusprotsessi voi koolituskava paremaks muutmiseks.


7.2. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt, samuti ka videointervjuuna.


7.3. Koolitaja analüüsib nii koolitustulemusi kui ka õppijate tagasisidet kursuste ja koolituse kvaliteedi edaspidiseks tõstmiseks.


8. TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVAD

8.1. Õppekava nimetus: pediküüri koolitus algajatele

8.1.2. Õppekava rühm: Juuksuri töö ja iluteenindus.

8.1.3. Koolituse kestvus: 10 akadeemilist tundi 

 8.1.4. Õppe sisu

Klassikaline pediküüri protsedüüri mõiste ja käik.

Apparaatne ja kombineeritud pediküüri protseduuri teostamine.

Spa jalahooldused ja nende võimalused.

8.1.4.a.  Teooria: 

Küünte ja labajala anatoomia, terminoloogia, küünehaigused ja defektid, vesivillid, konnasilmade, sissekasvanud küüne töötlemine. Hügieen, desinfitseerimine ja instrumentide steriliseerimine. Aeg - 2 tundi

8.1.4.b.    Praktika: 

Klassikaline pediküür massaaziga - 2 tundi

Apparaatne kombineeritud metoodika - 2 tundi

SPA pediküür - 3 tundi

Küünenaha töötlemine ja lakkimine - 1 tund

8.1.5.  Õpiväljundid: oskab professionaalse pediküüri meistri terminoloogiat, oskab jalahooldust ning varbaküünte hooldust, omandab klassikalise, apparaatse ja spa pediküüri tehnikat ja rajendab neid praktilises töös.

8.1.6. Hind 480 euro

8.1.7.  Koolituse algus: veebruar, märts, aprill 2020

8.2. Õppekava nimetus: Geelküünte modelleerimine ja küünedisain algajatele


8.2.1. Õppekava rühm: Juuksuri töö ja iluteenindus.

8.2.2. Koolituse kestvus: 25 akadeemilist tundi

8.2.3. Õppe sisu.  

Geelküünte hoolduste teostamine

Geelküünte maha võtmine

Küünepuuriga töötamine

Küünedisaini joonistamine ning teostamine

Instrumendid


8.2.3.a.Teooria:

Küüne ehitus, anatoomia. Küünte haigused ning defektid. Hügieen, desinfitseerimine, steriliseerimine. Terminoloogia. Materjalid ja instrumendid. Ohutus protseduuride käigus. Geelide erinevus ja nende kasutamine. Modelleerimise mõistus. Küünehooldused. Apparaatide tehnilised andmed ja nende ülevaatus, freeside valik ja nende kasutus. Prantsuse stiil. Kuivade elementide paigaldamine geeltehnoloogias - 3 tundi 

8.2.3.b.    Praktika: 

Geelküünte paigaldamine sabloonidega - 4 tundi

Geelküünte paigaldamine tippidega – 4 tundi

Geelküünte hooldus esimesel modellil disainiga - 4 tundi

Geelküünte hooldus teisel modellil disainiga – 4 tundi

Küünedisain tippidega- 3 tundi

Geelküünte maha võtmine ja nende hooldus peale seda – 3.

8.2.4. Õpiväljundid: oskab professionaalse geelküünte meistri terminoloogiat; oskab geelküünte paigaldada  sabloonidega ja tippidega; on voimeline teostada geelküünte hooldust ning neid maha võtta, oskab töötada küünepuuriga. Oskab joonistada küünemaalinguid nind teha geelisisese disaini. 

8.2.5. Hind: 500 euro

8.2.6.  Koolituse algus: veebruar, märts, aprill 2020

8.3. Õppekava nimetus:  maniküüri koolitus algajatele
8.3.1. Õppekava rühm: Juuksuri töö ja iluteenindus.

8.3.2. Koolituse kestvus: 10 tundi

8.3.3. Õppe sisu:

Klassikaline maniküür

Kuiv ehk euroopa stiilis maniküür

Kombineeritud apparaatne maniküür

Küünepuuriga töötamine

Küünte lakkimine

Käte massaaž 

8.3.3.a.    Teooria: 

Küüne ehitus, anatoomia. Küünte haigused ning defektid. Hügieen, desinfitseerimine, steriliseerimine. Terminoloogia. Materjalid ja instrumendid. Ohutus protseduuride käigus. Küünepuurid maniküüris. Käte massaaži tehnika. Küünte lakkimine - 2 tundi

8.3.3.b.    Praktika:

Klassikaline maniküür – 2 tundi

Kuiv euroopa maniküür – 2 tundi

Kombineeritud apparaatne maniküür - 3 tundi

Küünte lakkimine – 30 min

Käte massaaž – 30 min

2.3.4. Õpiväljundid: oskab professionaalse maniküürija terminoloogiat, oskab klassikalise-, kuiva-, ning kombineeritud maniküüri. Oskab küüsi lakkida ning teostada käte massaaži. Oskab töötada küünepuuriga maniküüri teostamisel.

2.3.5. Hind:380 euro

2.3.6. Koolituse algus: veebruar, märts, aprill 2020

 8.4. Õppekava nimetus: Küünemeistri koolitus,  ehk maniküüri-, geelküünte-, ja geellakkide koolitus algajatele


8.4.1.  Õppekava rühm: juuksuritöö ja iluteenindus

8.4.2. Koolituse kestvus: 40 akadeemilist tundi 

8.4.3. Õppe sisu:

Geelküünte paigaldamine sabloonidega ja tippidega

Geelküünte hoolduste teostamine

Geelküünte maha võtmine

Küünepuuriga töötamine

Küünedisaini joonistamine ning teostamine

Instrumentide töötlemine

Klassikaline maniküür

Kuiv ehk euroopa stiilis maniküür

Kombineeritud apparaatne maniküür

Küünepuuriga töötamine

Küünte lakkimine

Käte massaaz

Geellakkide paigaldamine


8.4.3.a.    Teooria: 

Küüne ehitus, anatoomia. Küünte haigused ning defektid. Hügieen, desinfitseerimine, steriliseerimine. Terminoloogia. Materjalid ja instrumendid. Ohutus protseduuride käigus. Geelide erinevus ja nende kasutamine. Modelleerimise mõistus. Küünehooldused. Apparaatide tehnilised andmed ja nende ülevaatus, freeside valik ja nende kasutus. Prantsuse stiil. Kuivade elementide paigaldamine geeltehnoloogias. Maniküüri tehnikad. Küünepuurid maniküüris. Käte massaazi tehnika. Küünte lakkimine. Geellakkide erinevus ja nende kasutamine - 4 tundi

8.4.3.b.    Praktika: 

Geelküünte paigaldamine sabloonidega - 4 tundi

Geelküünte paigaldamine tippidega – 4 tundi

Geelküünte hooldus esimesel modellil disainiga - 4 tundi

Geelküünte hooldus teisel modellil disainiga – 4 tundi

Küünedisain tippidega- 3 tundi

Geelküünte maha võtmine ja nende hooldus peale seda – 3 tundi

Klassikaline maniküür – 2 tundi

Kuiv euroopa maniküür – 2 tundi

Kombineeritud apparaatne maniküür - 3 tundi

Küünte lakkimine – 30 min

Käte massaaz – 30 min

Maniküür geellakkiga – 3 tundi

Maniküür geellakkida prantsuse stiilis – 3 tundi

8.4.4. Õpiväljundid: oskab professionaalse maniküürija terminoloogiat, oskab klassikalise-, kuiva-, ning kombineeritud maniküüri. Oskab küüned lakkida ning teostada käte massaazi. Oskab töötada küünepuuriga maniküüri teostamisel.  oskab professionaalse geelküünte meistri terminoloogiat, oskab geelküünte paigaldada nii sabloonidega kui tippidega ja teostada geelküünte hooldust ning neid maha võtma, oskab töötada küünepuuriga. Oskab joonistada küünemaalinguid nind teha geelisisene disain. Teab, mis on geellakk, seda eripärad ja oskab seda õigesti paigaldada küüntele.

8.4.5. Hind: 1000 euro

8.4.6. Koolituse algus: veebruar, märts, aprill 2020